• Žádost o přestup do naší ZŠ

  • Tento formulář je určen pro žáky, kteří chtějí přestoupit na naší školu. Jedná se tedy o přestup ze ZŠ do ZŠ, nikoliv o přijetí k povinné školní docházce.

   Formulář ke stažení zde:ZaDOST-_prestup_do_ZS.doc

  • Žádost o uvolnění žáka během výuky

  • Tento formulář slouží k mimořádnému uvolnění žáka během vyučovacího dne. Prosíme, vyplňte jej včetně data, přesného času uvolnění a s Vaším podpisem. Děkujeme.

   Formulář ke stažení zde: Zadost_o_uvolneni_zaka_behem_vyuky.docx

  • Žádost o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova

  • Tento formulář použijte pouze v případě dlouhodobých zdravotních komplikací Vašeho potomka, které mu neumožňují účastnit se výuky tělesné výchovy a hodnocení výsledků vzdělávání v tomto předmětu na konci pololetí či konce školního roku. Upozorňujeme, že k žádosti je nutné kladné vyjádření ošetřujícího dětského lékaře. Žák bude na vysvědčení z předmětu uvolněn.

   Formulář ke stažení zde: zadost_o_uvolneni_z_TV.docx

  • Vyjádření souhlasů zákonných zástupců žáka

  • Tento formulář slouží k vyjádření informovaných souhlasů zákonných zástupců žáků. Podpisují jej zákonní zástupci vždy na začatku školní roku a případně při přestupu žáka na naší školu. Formulář Vám také poskytne třídní učitel nebo sekrekariát školy.

   Formulář ke stažení zde: generalni_souhlas_rodicu_21-22.doc

  • Souhlas zákonných zástupců s doučováním

  • Tento formulář slouží pro vyjádření souhlasu zákonných zástupců s tzv. covid-doučováním v rámci národního plánu doučování, které je financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

   Formulář ke stažení zde: Souhlas_ZZ_covid-doucovani.docx