•  

  PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – 2021/2022

   

   

  ZÁŘÍ                      Téma měsíce: ZDVOŘILOST A SLUŠNOSTI

  Vzpomínka na léto – D. Čížková      

  Zábavné soutěžní odpoledne trojic – D. Čížková

  Ahoj kamaráde – seznamovací odpoledne pro prvňáčky – G.Hiršová

   

  ŘÍJEN                        Téma měsíce: ZÁKLADY HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ,

                                                                         PRAVIDLA STOLOVÁNÍ

  Výzdoba areálu ŠD – podzim – G. Hiršová, T. Kozlová

  Zásady správné výživy – A.  Hrádková

  Drakiáda – D. Čížková

   

  LISTOPAD                Téma měsíce: KAMARÁDSKÉ VZTAHY

  Letecký den – D. Čížková

  Drakiáda – D. Čížková

  Svatomartinská slavnost – G. Hiršová

                                     

  PROSINEC                Téma měsíce: SKROMNOST, STÁLOST

  Výzdoba areálu ŠD – zima, Vánoce – G. Hiršová, T. Kozlová

  Vánoční posezení – stromeček, koledy, dárečky, vánoční zvyky – všechny vychovatelky

   

  LEDEN                      Téma měsíce: DISCIPLÍNA A PÍLE PŘI PRÁCI

  Pěvecká soutěž DO – RE – MI – A. Hrádková

  Samotář-turnaj – T. Kozlová

                         

  ÚNOR                       Téma měsíce: TOLERANCE VŮČI JINÉMU ZPŮSOBU MYŠLENÍ

   Maškarní karneval (masopust) – T. Kozlová

   Zimní biatlon – soutěže na sněhu – D. Čížková

                             

  BŘEZEN                    Téma měsíce: TOUHA PO VĚDOMOSTECH

  Výzdoba areálu ŠD – jaro – G. Hiršová, T. Kozlová

  Kuličkiáda – D. Čížková

  Zábavné odpoledne v knihovně – T. Kozlová, A. Hrádková

   

  DUBEN                     Téma měsíce: ROZVÍJENÍ KLADNÉHO VZTAHU K PŘÍRODĚ

  Koloběžkiáda – G. Hiršová

  Velikonoce v ŠD – všechny vychovatelky

  Dopravní výchova – spolupráce s policií – A. Hrádková

                                     

  KVĚTEN                   Téma měsíce: PÉČE O ZDRAVÍ

  Hula – hula – kroužení obručí – A. Hrádková

  Výtvarné umění ve městě – T. Kozlová

   

  ČERVEN                   Téma měsíce: PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

  Den dětí – Malá družinová kinderiáda – D. Čížková

  Hurá na prázdniny – D. Čížková, A. Hrádková