•     Dana Čížková - vedoucí vychovatelka

                                              e-mail: dcizkova@1zs-veseli.cz    telefon: 775 123 618

        Bc. Gabriela Hiršová, e-mail: ghirsova@1zs-veseli.cz                              

       Alena Hrádková, e-mail: ahradkova@1zs-veseli.cz

        Tereza Kozlová, e-mail: tkozlova@1zs-veseli.cz