• Proč si vybrat naší základní školu?

   • Plně kvalifikovaný pedagogický personál
   • Výchovní poradci na obou stupních školy
   • Nadstandartní počítačová vybavenost
   • Na 1. stupni v každé třídě využívány interaktivní tabule Smart Board
   • Na 2. stupni mnoho odborných učeben osazeno multimediální technikou
   • Nadstandardní počet odborných učeben (učebna robotiky, multifunkční učebna přírodních věd, učebna přírodovědy, mobilní učebna IT, učebna stacionárních PC, učebna cizích jazyků, promítárna, cvičná kuchyně)
   • Školní klubovny pro odpočinek žáků na 1. i 2. stupni
   • Příprava žáků devátých tříd na přijímací zkoušky
   • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
   • Jsme škola určená pro výuku českého jazyka pro žáky cizince
   • Naše žáky s úspěchem připravujeme na matematické soutěže
   • Zaměřujeme se na rozvoj sportu u dětí (podporujeme a organizujeme sportovní akce)
   • Lyžařský výcvik v 5. a 7. ročníku
   • Zápůjčka lyžařského vybavení pro žáky naší školy za nižší ceny 
   • Nabídka mimoškolní aktivity – klub robotiky
   • Školní družina nabízí zájmové aktivity (míčové hry, logopedický kroužek, dramatický kroužek, dovedné ruce, mažoretky)
   • Výborná dostupnost kroužků (DDM, ZUŠ) – v centru města
   • Suchou nohou do tělocvičny
   • Stravovna v areálu školy
   • Dobrá lokalita umístění školy ve městě (bezpečné dopravní prostředí, blízkost DDM, ZUŠ)
   • Dobrá pěší a dopravní dostupnost školy (zastávka autobusu)