• Digitalizujeme školu

    • REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

     V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

     Povinná publicita projektu: MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU.pdf

    • Doučování žáků škol

    • REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

     Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

     Povinná publicita projektu:

     priloha_997421884_4_Priloha4_MSMT-Plakat_A4_k_publicite_NPO.pdf

    • OP VVV Šablony ve škole III

    • Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor realizuje projekt

     „Šablony ve škole III“ v rámci OP VVV

     Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020962

     Termín fyzické realizace projektu: 01. 09. 2021 – 30. 06. 2023

     Výzva č.: 02_20_080 Šablony III - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

     Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

     Hlavní cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků základní školy

     O projektu se dozvíte více zde: Propagace_Sablon_III.pdf

     Projekt je spolufinancován ze zdrojů ESIF a ze státního rozpočtu ČR.

     Povinná publicita projektu: publicita_Sablon_III(1).pdf

      

    • Učebna robotiky pro ZŠ Blatské sídliště ve Veselí nad Lužnicí

    • Projekt byl zaměřen na stavební úpravy za účelem vzniku nové učebny robotiky včetně jejího moderního vybavení.
     Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích Práce s digitálními technologiemi.
     Výsledkem projektu je nová, stavebně upravená učebna robotiky s moderním vybavením včetně obnovených souvisejících prostor a dále upravené venkovní prostranství před budovou školy.

     O projektu se dočtete více zde:Informace_ucebna_robotiky_na_web.pdf

    • IROP Infrastruktura základních škol

    • Vybavení Základní školy Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23“ v rámci 46. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

     O projektu se více dočtete zde:

     IROP_Vybaveni_ZS_Blatske_sidliste.pdf

    • OP VVV Šablony ve škole II

    • Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor realizuje projekt

     „Šablony ve škole II“ v rámci OP VVV

     Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012058

     Termín fyzické realizace projektu: 01. 02. 2019 – 31. 01. 2021

     Výzva č.: 02_16_063 Šablony II - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

     Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

     Hlavní cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků základní školy

     Projekt je spolufinancován ze zdrojů ESIF a ze státního rozpočtu ČR.

     Povinná publicita projektu: Plakat_povinna_publicita_Sablony_ve_skole_II.pdf

    • OP VVV Šablony ve škole

    • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

     Název školního projektu: ŠABLONY VE ŠKOLE Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003813
      

     O projektu se více dozvíte zde:

     SABLONY_VE_SKOLE.pdf

     Povinná publicita projektu zde:

     Povinna-publicita-plakat-OP-VVV.pdf

    • Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol

    • Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, který byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou všichni žáci základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

     https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=140

     Součástí tohoto projektu je také Mléko do škol. Ten žákům základní školy garantuje zdarma pravidelné dodávky mléka nebo neochucených mléčných výrobků.

     https://mlekodoskol.szif.cz/