• Vítání prvňáčků 2020-2021

   • Dne 1. 9. 2020 naši školu navštívil pan místostarosta města RNDr. Ladislav Sýkora, aby s ředitelem školy Mgr. Lubomírem Pospíchalem přivítali 58 prvňáčků ve třech třídách. V rámci prevence šíření chorob byl pohyb rodičů upraven organizačním pokynem školy.

   • Distanční výuka v I. pololetí 2020/2021

   • V 8:00 začíná online výuka. Do hodiny se postupně připojují žáci. Musí se zvládnout nefungující mikrofony, špatná kvalita připojení, správná koordinace hodiny, správné sdílení výukových materiálů. Probíhá vlastní hodina „samomluvy“ učitele, který je odkázán na spolupráci žáků s funkčními mikrofony a žáků, kteří chtějí pracovat. Když se vše podaří, učitel zadá domácí úkol, který funguje jako zpětná vazba toho, že byla látka učitelem správně vysvětlena a žákem správně pochopena. Učiteli začíná další online hodina…

    Vyučující mimo jiné zajišťují výuku svých předmětů podle učebního plánu včetně hodnocení. Plánují, připravují a řídí své hodiny podle svých možností a předmětů, které vyučují.

    Děkujeme rodičům za konstruktivní spolupráci s učiteli a za to, že se snažili dětem zajistit technickou stránku distanční výuky.

    Anděla Divišová a Jana Pavlečková

   • Činnost školní družiny od 14. října 2020

   • Činnost ve školní družině se kromě doby uzavření školských zařízení nezastavila. Práce v jednotlivých odděleních  se i přes obtížnou situaci přizpůsobila všem organizačním změnám. Účastníci si vyzkoušeli práci v homogenních nebo ročníkových skupinách, pracovali s jinými pedagogickými pracovníky. Jejich činnost neubrala na zajímavosti a pestrosti. Omezení se dotklo jen celodružinových akcí. Nyní veškerá činnost probíhá podle ŠVP ŠD pouze v jednotlivých odděleních za dodržování všech hygienických opatřeních.

    Čížková Dana

   • Vánoční voňavé výtvory

   • Žáci 1.A si zpříjemnili poslední den školy před vánočními svátky tvořením vánočních svícnů a ozdob, které provonili třídu i školu.

  • Kontakty

   • Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor
   • skola@1zs-veseli.cz
   • Ředitel školy: Mgr. Lubomír Pospíchal, 381 583 748, 724 522 367 Zástupce ředitele školy: Mgr. Gabriela Kaislerová Sekretariát: Simona Vašicová DiS. 381 583 881 - ústředna, 775 123 157 Školní družina: 775 123 618 Výchovný poradce I.stupeň: Mgr. Marcela Míková, 775 123 519 Výchovný poradce II. stupeň: Mgr. Jana Pavlečková, 775 123 024
   • Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí, 391 81
   • Adresa datové schránky: tjo39p ID datové schránky: gp7mjrg
   • Číslo účtu: 268 22 301 / 0100 IČO: 70893292 IZO: 000582719 REDIZO: 600064581
  • Přihlášení