• Přihlášení do školní družiny pro školní rok 2021/2022

    • Pro přihlášení do školní družiny vyplňte zápisní lístek dostupný na webových stránkách školy, sekce školní družina – formuláře. Vyplňte prosím obě stránky přihlášky.

     Vyplněné zašlete na email dcizkova@1zs-veseli.cz

     V případě, že nemáte možnost vyplnit zápisní lístek elektronicky, školní družina umožní jeho vyplnění na místě, případně si můžete vyzvednout zápisní lístek v tištěné podobě v ŠD. Termín a čas si domluvíte na telefonním čísle 775 123 618 (Čížková Dana – vedoucí vychovatelka). Po odeslání řádně vyplněného zápisního lístku obdržíte registrační číslo přihlášky.

     Termín přihlášení do školní družiny pro školní rok 2021-2022 je od 1. června do 18. června 2021 nejpozději.

     Kritéria přijímání účastníků: přednostně budou přijímáni žáci s pravidelnou denní docházkou (pobyt v ŠD nejméně 4 dny v týdnu).  

     1. žáci 1. – 3. ročníků dojíždějící s pravidelnou denní docházkou
     2. žáci 1. – 3. ročníků místní s pravidelnou denní docházkou
     3. žáci 4. – 5. ročníků dojíždějící s pravidelnou denní docházkou
     4. žáci 1. – 5. ročníků místní s nepravidelnou a příležitostnou docházkou

     Informace o přihlášení do školní družiny

     O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku. Musí splnit daná kritéria při pobytu v tomto zařízení. V souladu s volnou kapacitou budou o přijetí žáka informováni jeho zákonní zástupci v červnu příslušného školního roku.

   • Mobilní aplikace
    • Mobilní aplikace

    • Vážení mobilní uživatelé,

     Váš rozvrh si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení.

     Pro více informací klikněte here.

   • Kontakty

    • Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor
    • skola@1zs-veseli.cz
    • Ředitel školy: Mgr. Lubomír Pospíchal, 381 583 748, 724 522 367 Zástupce ředitele školy: Mgr. Gabriela Kaislerová Sekretariát: Simona Vašicová DiS. 381 583 881 - ústředna, 775 123 157 Školní družina: 775 123 618 Výchovný poradce I.stupeň: Mgr. Marcela Míková, 775 123 519 Výchovný poradce II. stupeň: Mgr. Jana Pavlečková, 775 123 024
    • Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí, 391 81
    • Adresa datové schránky: tjo39p ID datové schránky: gp7mjrg
    • Číslo účtu: 268 22 301 / 0100 IČO: 70893292 IZO: 000582719 REDIZO: 600064581
   • Přihlášení