• Kriteria pro přijímání žáků k PŠD

    • Informace pro přijetí žáků k povinné školní docházce naleznete zde:smernice_Zapis_zaku_k_PSD.pdf