• Žáci, kteří navštěvují školní družinu mohou navštěvovat tyto rozšířené vzdělávací činnosti ŠD“

    • Mažoretky

    • Náplní kroužku je nácvik pochodového provedení skladby spojeného s hudbou. Mažoretkový sport je sportem kolektivním, spoléhá na pohyb v rytmu, synchronní provedení, rytmickou koordinaci a skupinové taktové cítění všech. Hlavním cílem je pohyb v rytmu hudby a rozvoj pohybové paměti.

     Vedoucí kroužku: Alena Hrádková

    • Míčové hry

    • V kroužku míčových her se děti naučí základním herním dovednostem a pravidlům her. Hry s míčem pro děti, co baví sportovat, jsou dobrým nápadem, jak trávit volný čas. Sportovní kroužek je zaměřený na radost z pohybu, posílení zdraví a rozvoj pohybové zdatnosti formou kolektivních her. Kroužek má za úkol rozvíjet vytrvalost, obratnost a silové schopnosti žáků. Děti se učí základním pravidlům herní strategie míčových her.

     Vedoucí kroužku: Dana Čížková

    • Dovedné ruce

    • Hlavní náplní je rukodělná činnost, která u dětí rozvíjí tvořivost a fantazii. Seznamují se s různými výrobními technikami, materiálem, učí se zručnosti, estetickému cítění a zdokonalují jemnou motoriku.

     Vedoucí Kroužku: Tereza Kozlová

    • Dramatický kroužek

    • Kroužek je vhodný pro děti s jakoukoli povahou. Je zaměřen na všestranný rozvoj dovedností – divadelní tvorba, spolupráce, hudebnost a rytmiku, pohyb a sebevědomý mluvní projev. Děti jsou vedeny ke koncentraci, vzájemné ohleduplnosti, naslouchání a respektování ostatních.

     Vedoucí kroužku: Bc. Gabriela Hiršová

    • Zdravotnický kroužek

    • Laická první pomoc neztratila na významu ani v době existence profesionální záchranné služby s celostátní působností. Proto zdravotnický kroužek nabízí osvojení základů první pomoci zábavnou formou. Cílem je naučit poskytovat první pomoc při nehodách a zraněních nejen sobě samému, ale i kamarádům.

     Vedoucí kroužku: Alena Hrádková

  • Kontakty

   • Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor
   • skola@1zs-veseli.cz
   • Ředitel školy: Mgr. Lubomír Pospíchal, 381 583 748, 724 522 367 Zástupce ředitele školy: Mgr. Gabriela Kaislerová Sekretariát: Simona Vašicová DiS. 381 583 881 - ústředna, 775 123 157 Školní družina: 775 123 618 Výchovný poradce I.stupeň: Mgr. Marcela Míková, 775 123 519 Výchovný poradce II. stupeň: Mgr. Jana Pavlečková, 775 123 024
   • Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí, 391 81
   • Adresa datové schránky: tjo39p ID datové schránky: gp7mjrg
   • Číslo účtu: 268 22 301 / 0100 IČO: 70893292 IZO: 000582719 REDIZO: 600064581
  • Přihlášení