• Vzdělávací program „Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmizace a programování“ pro 1. stupeň

   Mgr. Dagmar Sváčková

   Lektor: učitel ZŠ Telč Mgr. Antonín Marek

   Místo konání: on-line

   Datum konání: 10. květen 2022

   Rozsah: 2 vyučovací hodiny

    

   Blok byl zaměřen na nástroje a prostředky, které lze využít pro výuku algoritmizace a programování u žáků na I. ZŠ. V rámci workshopu byl představen nástroj Scratch z pohledu žáka, zacíleno bylo na typické úlohy, které jsou obsaženy v připravených výukových materiálech projektu PRIM (www.imysleni.cz). V druhém bloku byly představeny možnosti využití robotických pomůcek, zejména Lego WeDo.

  • Vzdělávací program „Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky“ pro 1. stupeň ZŠ

   Mgr. Dagmar Sváčková

   Lektor: učitel ZŠ Telč Mgr. Antonín Marek

   Místo konání: on-line

   Datum konání: 04. květen 2022

   Rozsah: 2 vyučovací hodiny

    

   Blok byl zaměřen na nástroje a prostředky, které lze využít pro výuku algoritmizace a programování u žáků na I. ZŠ. V rámci workshopu bylo zacíleno i na typické úlohy, které jsou obsaženy v připravených výukových materiálech projektu PRIM (www.imysleni.cz). 

  • JAK NA NOVÝ RVP ZV VE ŠKOLE

   Mgr. GABRIELA KAISLEROVÁ

   lektor: ředitelka ZŠ Nivnice PhDr. Šárka Mikesková

   Vzdělávací program: webinář 2 hodiny

   Obsahem webináře bylo seznámení s novými úkoly při revizích školních vzdělávacích programů a zařazení nového předmětu Informatika.

  • Mgr. Ludmila Škopková

   Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „Líného učitele“

   lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

   19. dubna 2022

   Vzdělávací program: rozsah 8 hodin

   Seminář „Líný učitel“ prezentoval filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Lektor ukázal na jedné straně novátorský přístup při výuce a skvělé rady do praxe, poukázal na to, co je ve školství špatné. Na druhé straně téměř zavrhl tradiční metody a formy výuky a naopak vyzdvihl svou autorskou didaktiku, kterou prezentoval jako skoro jedinou správnou. Seminář byl pro mě přínosný. Na tak rozsáhlou oblast byl však velmi krátký a rychlý. Pro zájemce doporučuji shlédnou autorův webinář s totožným názvem jako měl seminář.

  • Mgr. Ivana Marušková

   Jak vyučovat Data, informace, modelování v nové Informatice - webinář

   Termín: 27. dubna 2022

   LEKTOR: PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová, Mgr. Milena Tunkerová

   Webinář byl zaměřen na seznámení s obsahem očekávaných výstupů v části RVP Data, informace a modelování. Účastníkům byly představeny příklady výukových aktivit napříč ročníky, které védou žáky k dosažení vybraných výstupů z nového RVP. Tyto aktivity byly použity z praxe, tedy ověřené v hodinách informatiky. Učitelé dostali příležitost diskutovat o dalších možných způsobech výuky a pokládat otázky, které se zavádění nové Informatiky do praxe týkají.   

  • Mgr. Ivana Marušková, Mgr. Petr Vach

   JIHOČESKÁ ROBOTIKA

   TERMÍN: 28. 3. 2022

   LEKTOR: Eva Fanfulová, Štěpánka Baierlová

   Seminář byl rozdělen do několika částí a účastník si mohl vybrat, která oblast ho zajímá.

   Témata se týkala Revize RVP ZV a sice nové informatiky pro 1. stupeň ZŠ. V první části bylo obecné seznámení s využíváním technologií, deskových her a malých robotů při hodinách na 1. stupni. Propojení informatiky s ostatními předměty a rozvíjení informatického myšlení při běžných situacích v životě dítěte. Účastníci si mohli vyzkoušet různé hry a aktivity, které umožní prostřednictvím asistovaného badatelství vést děti k objevování nových informatických konceptů.

   V druhé částí byl workshop zaměřený na vstup robotiky pomocí robotů VEX 123. Účastníci se dozvěděli a vyzkoušeli základy práce s roboty i vlastní programování robota na různých aktivitách s gradovanou obtížností.

  • Mgr. Jana Klejnová, Mgr. Jaromíra Loumová

   WEBINÁŘ HRY V CIZÍCH JAZYCÍCH

   15.prosince 2021

   Vzdělávací program: rozsah 4 hodiny

   Program seznámil účastníky s využitím webových stránek pro zpestření výuky cizích jazyků. Během semináře jsme si prakticky vyzkoušeli práci s webovými stránkami, byla nám vysvětlena možnost jejich použití. Získali jsme velké množství užitečných odkazů, které nám lektorka zároveň poslala do mailů. Přestože byl program zaměřen zejména na přípravu hodin před Vánocemi, tyto interaktivní hry se dají využít celoročně nejen v hodinách cizích jazyků.

  • Mgr. Dagmar Sváčková

   Novinky v Office 365 a jejich využití ve školním prostředí – online kurz

   Lektor: Mgr. Miroslav Kotlas

   Vzdělávací program – 4 hodiny

   Webinář byl zaměřen na vybrané aplikace ze služby Office 365 a jejich využití ve školním prostředí. Lektor uváděl tipy a triky, jak efektivně pracovat s vybranými aplikacemi ze sady Office 365 a jak je využít ve výuce. Seznámil účastníky s novinkami a novými nástroji, které jsou v aplikacích dostupné a mohou tak učiteli usnadnit každodenní práci.

  • HRAJEME SI VE ŠKOLE - ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

   Bc. Gabriela Hiršová

   Lektor: Mgr. Michael Novotný

   Vzdělávací program: rozsah 16 hodin

   Seminář byl zaměřený na využití dramatických a sportovních her ve výuce, při volnočasových aktivitách a v mateřské škole a školní družině. Nabídl mnoho nové inspirace v podobě her. Dále pak ukázal podoby využití různých netradičních pomůcek při těchto hrách (,,husí krky,, zbytky koberce). Všechny hry jsme si zahráli a pokusili jsme se hledat různé varianty a úpravy dle věkových kategorií. Praktické zaměření semináře pohltilo všechny zúčastněné svou pozitivní energií. Na začátku se sešli lidé neznámí a na konci lidé známí a vzájemně se inspirující.

  • Mgr. JIŘÍ HANZAL

   KURZ „Základní školní snowboarding“

   lektor: Aleš Doležal

   Vzdělávací program: rozsah 50 hodin

   Kurz nabídl  zaměření na techniku sjíždění a zatáčení od všeobecné snowboardové průpravy, smýkaných a řezaných oblouků. Součástí praktické části byla metodika výuky snowboardingu především začátečníků a samostatné metodické výstupy. Dále pak první pomoc, zásady bezpečného pohybu na horách, snowboardová výstroj a výzbroj. Součástí kurzu byla i teoretická část a s ní spojený videorozbor techniky sjíždění a zatáčení.

  • Mgr. Dagmar Sváčková, Mgr. Ivana Marušková, Mgr. Marie Vávrů, Mgr. Ludmila Škopková, Mgr. Petr Vach

   Učíme děti, nebo matematiku? – online kurz

   Lektor: PhDr. Jitka Michnová

   Vzdělávací program – 8 hodin

   Obsahem semináře bylo hledání technik, jak provádět děti matematikou, aniž by učitel narušil důvěru dětí ve vlastní schopnosti a jejich ochotu učit se. Cílem bylo zamyslet se nad stávajícím přístupem výuky matematiky a potřebou změnit přístup tak, aby děti matematiku opravdu objevovaly a porozuměly různým matematickým problémům.

   Program zahrnoval jak příklady z algebry, tak i z geometrie. Seminář byl obohacený o zásobník námětů do výuky matematiky.

  • Mgr. JANA PAVLEČKOVÁ, Mgr. MARCELA MÍKOVÁ

   SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – PPP ČB, pracoviště Tábor

   lektor: Mgr. Martina Králová

   Vzdělávací program: rozsah 2 hodiny

   Obsahem setkání bylo seznámení s:

   • postřehy v oblasti poskytování podpůrných opatření dle vyhl.27/2016 v platném znění
   • aktualizací doporučování personální podpory ve formě AP
   • prací s interaktivním formulářem Sdělení školy jako odbornou zprávou
   • péčí o děti s odlišným mateřským jazykem, aktuální situací
   • individuálním vzděláváním
  • Mgr. GABRIELA KAISLEROVÁ

   KOMUNIKACE POD LUPOU – CONTENT MARKETING PRO ŠKOLY

   lektor: Jana Divišová

   Vzdělávací program: rozsah 8 hodin

   Obsahem semináře bylo seznámení s trendy komunikačních kanálů vhodných k prezentaci školy a jejich výsledků. Byl zaměřen na média vhodná pro školy, na strategii při jejich využití a na jejich fungování.

  • Elixír do škol

   Mgr. Anděla Divišová

   lektor: Mgr. Hana Kunzová

   Tématem dobrovolného lokálního setkání Elixíru do škol Nadace Depositum Bonum pro učitele fyziky z Táborska a okolí byly fyzikální pokusy na téma paprsková optika. Účastníci semináře měli možnost vyrobit si jednoduché pomůcky s lehce dostupných materiálů, například kaleidoskop nebo kukátko s lichoběžníkovými stěnami.

  • Žákovské pokusy pro heuristickou metodu výuky

   Mgr. Anděla Divišová

   lektor: Mgr. Hana Kunzová

   Seminář pořádaný katedrou aplikované fyziky a techniky PF JU ČB pro další vzdělávání učitelů fyziky byl zaměřen na heuristickou formu výuky fyziky a používání jednoduchých a dostupných pomůcek. Celé setkání bylo vedeno formou vzájemné výměny zkušeností s ostatními vyučujícími fyziky a bylo velmi inspirující.