• Žákovská knihovna

  • Žákovská knihovna nabízí žákům publikace doporučené pro školní četbu, dále odborné encyklopedie, beletrii a literaturu doplňující a rozšiřující výuku. Knihovna je velmi bohatá a nabízí přibližně 4300 titulů.

   Pravidelně jsou obnovovány a doplňovány tituly pro společnou četbu třídních kolektivů, ale i četba pro starší žáky (LETOPISY NARNIE, HUNGER GAMES, PERCY JACKSON, APOLÓNŮV PÁD, HARRY POTTER, POSLEDNÍ DĚTI NA ZEMI, SOUBOJ ČARODĚJŮ atd.).

   Referentem žákovské knihovny je paní Alena Hrádková, vychovatelka ŠD

   Výpůjční doba je každý den v době 7,45 – 8,00 hod. Výpůjčky jsou bezplatné, náhradou za ztrátu knížky je pořízení knížky nové stejného titulu.